Privacyverklaring
SHB Advies

Schoterbosstraat 1
2023 TR Haarlem

KvK: 37085780Bianca Oostenveld
Telefoon: 06 - 53 96 80 61


 
Privacyverklaring

SHB advies behandelt uw gegevens correct, integer en zorgvuldig en heeft, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan.
  • SHB advies kan aantonen dat zij maatregelen heeft genomen. Het is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een maatschappelijke.
  • SHB advies kan aantonen dat zij niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk.
  • SHB advies bezit een helder overzicht van de gegevens die worden verzameld, hoe dit gebeurd, wie er toegang heeft en hoelang ze worden bewaard, hoe die worden gebruikt, en waarvoor zij de gegevens nodig heeft.
  • SHB advies kan aantonen dat zij maatregelen heeft genomen om data-lekken te voorkomen.