Privacyverklaring
SHB Advies

Schoterbosstraat 1
2023 TR Haarlem

KvK: 37085780Bianca Oostenveld
Telefoon: 06 - 53 96 80 61


 
Hoe gaat het nou in de praktijk, het opzetten van een zorgsysteem? Een paar voorbeelden van adviesopdrachten waar SHB Advies trots op is.

Binnen een jaar naar een breed gedragen certificering
Voor een grote drukkerij (meer dan honderd medewerkers) heeft SHB Advies in een jaar tijd een ISO-certificering gerealiseerd. Om het kwaliteitsbewustzijn breed te laten doordringen, werd een projectteam geformeerd van de productiechefs pre-press, afwerking en drukkerij, de directeur, een expeditie-chef en de SHB-adviseur.

Onder leiding van SHB Advies werden in periodieke bijeenkomsten (een middag of ochtend) de processen besproken en op kwetsbaarheden beoordeeld. SHB Advies bereidde die bijeenkomsten voor door per proces de werkwijze globaal in beeld te brengen, te adviseren over aanpassingen en door keuzes voor te leggen. Na elke bijeenkomst werden nieuwe procedures en afspraken meteen in de praktijk beproefd. Voor ondersteuning zorgde SHB Advies voor een Helpdesk die tussentijdse ondersteuning gaf bij praktische vragen.

Voor de deelnemers aan de sessies waren het soms lastige bijeenkomsten, maar ze waren ook inspirerend. Bij het signaleren van zwakke punten, was er namelijk ook gelegenheid om oplossingen aan te dragen en om ‘out of the box’ te denken. SHB Advies had daarin een stimulerende rol, zonder echter de zakelijkheid uit het oog te verliezen. Want de planning voorzag ook in een onafhankelijke audit aan het eind van de ontwikkelperiode.

Inmiddels heeft het bedrijf voor de derde keer met succes de certificering behaald en wordt het kwaliteitssysteem uitgebreid met een milieu-certificering.

Nieuw élan in een half jaar
De directie van een gerenommeerd familiebedrijf vond het tijd worden om de onderneming een kwaliteitsinjectie te geven en structureel op een hoger en innovatiever niveau te brengen. Daarom analyseerde SHB Advies met de twee directieleden waar de verbetermogelijkheden zaten. Voor zover noodzakelijk werd een vernieuwd proces ontworpen rond de kritische succesfactoren en werden prestatie-indicatoren benoemd.

Daartoe waren vooral veel kortdurende sessies nodig: in een paar uur werden de mogelijkheden verkend en op papier gezet om ze daarna daadwerkelijk in de praktijk te brengen. SHB Advies droeg de onderwerpen aan en zorgde voor de vastlegging van afspraken. Een snelle actie kan alleen succesvol zijn als resultaten ook geborgd worden, want snelle beslissingen hebben de neiging weer snel te vervliegen.

Feitelijk wist de leiding van het bedrijf heel goed wat het wilde. Maar doordat SHB Advies de problematiek kende en in staat was de processen goed te beschrijven en bij medewerkers te introduceren, ontstond in korte tijd een enorme slagkracht. Die heeft het bedrijf in relatief zeer korte tijd naar een structureel hoger niveau gebracht.