Privacyverklaring
SHB Advies

Schoterbosstraat 1
2023 TR Haarlem

KvK: 37085780Bianca Oostenveld
Telefoon: 06 - 53 96 80 61


 
Heldere lijnen

Met een kwaliteitszorgsysteem creëert u zelf het overzicht om zaken beter te kunnen besturen. Eigenlijk is het onontbeerlijk voor ieder bedrijf. Met behulp van een kwaliteitssysteem wordt op systematische wijze gewerkt aan de verbetering van de totale prestatie van het bedrijf. Daardoor nemen faalkosten drastisch af, groeien klanttevredenheid en arbeidssatisfactie en verbetert uw concurrentiepositie.

Binnen SHB Advies is de expertise aanwezig voor het opzetten van zo'n kwaliteitssysteem. Met een door ons opgezet kwaliteitssysteem kunt u bedrijfsprocessen beter beheersen en zijn de prestaties van uw onderneming voor de lange termijn geborgd.

Aanpak

Afhankelijk van uw situatie en voorkeur kiest u voor advies op afstand, gefaseerde ondersteuning of directe ondersteuning. Elk adviestraject eindigt met een Kwaliteitshandboek wat toegesneden is op uw bedrijf. Met de implementatie ervan bent u klaar voor certificering.

Advies op afstand: u ontwerpt zelf uw Kwaliteitszorgsysteem
Na een ééndaagse cursusdag is uw kwaliteitsfunctionaris in staat om geheel zelfstandig een start te maken met het opzetten van uw kwaliteitszorgsysteem. De adviseur van SHB Advies toetst het handboek tussentijds aan de ISO-normeringen. De vorderingen worden besproken tijdens een drietal bijeenkomsten van uw projectteam. Voor vragen met betrekking tot het opzetten van uw ISO-kwaliteitszorgsysteem kunt u gebruikmaken van onze telefonische helpdesk en een volledig uitgewerkt voorbeeld van een goedgekeurd Kwaliteitshandboek. Deze adviesvorm is de snelste weg naar certificering.

Gefaseerde ondersteuning
Ondanks dat u zoveel mogelijk zelfstandig het kwaliteitszorgsysteem wilt opzetten, heeft u behoefte aan extra ondersteuning vanuit SHB Advies. Daarom komt onze adviseur maandelijks bij u langs om de voortgang van het project te bewaken, de vorderingen en eventuele knelpunten te bespreken en om samen oplossingen te bedenken.

Directe ondersteuning
Bij het direct inschakelen van een adviseur legt u de verantwoordelijkheid voor het opstellen en invoeren van uw kwaliteitszorgsysteem grotendeels bij SHB Advies. Wij stellen het Kwaliteitshandboek samen, stimuleren u en uw medewerkers regelmatig met het kwaliteitszorgproject actief te zijn en bewaken de voortgang van het project.