Privacyverklaring
SHB Advies

Schoterbosstraat 1
2023 TR Haarlem

KvK: 37085780Bianca Oostenveld
Telefoon: 06 - 53 96 80 61


 
Wereldwijde kwaliteitserkenning

ISO is een internationale organisatie die in meer dan 150 landen normen stelt voor kwaliteitskeurmerken. Zo’n internationaal keurmerk is een waarborg voor uw klanten: zij kunnen er blind op vertrouwen dat hun opdracht in goede handen is. SHB Advies helpt u de ISO-standaarden 9001 (kwaliteit) of 14001 (milieu) te realiseren.

Het halen én het houden van het keurmerk is echter ook een manier om de efficiëntie van uw bedrijfsvoering voor de lange termijn zeker te stellen. En doordat SHB Advies gespecialiseerd is in de grafische industrie, kunnen we gericht en praktisch te werk gaan en hoeft u het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

Aanpak

De ISO-projecten die SHB Advies uitvoert bestaan in grote lijnen uit de volgende stappen:

analyse van uw werkprocessen en opstellen van stroomschema's en procedures;
toetsen van de huidige werkprocessen aan de ISO-norm;
implementeren van de benodigde wijzigingen en uw eigen prioriteiten;
vastleggen van de werkprocedures in een Kwaliteitshandboek of een Milieuhandboek;
Certificering

Bij aanvang van het project stelt SHB Advies een projectteam samen met in ieder geval een (aan te stellen) kwaliteits- of milieufunctionaris binnen uw bedrijf. Uitgangspunt is dat u na afronding van het project zelfstandig het kwaliteits- of milieusysteem kunt onderhouden.

Uw winst

Om een vlotte voortgang mogelijk te maken, hanteert SHB Advies een zakelijke en duidelijke planning. Daardoor heeft u vooraf goed inzicht in de aanpak en de doorlooptijd.

Uw winst zit ´m in de objectieve ISO-erkenning die uw klanten extra zekerheid biedt. Maar uw grootste winst en de echte meerwaarde van certificering zijn blijvend. U heeft namelijk continu zicht op de kritische factoren binnen uw bedrijfsvoering en u weet precies waar een nieuwe werkwijze de hoogste opbrengst heeft. .